servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabile


SPRINKLERE

Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere

Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu şi încăperilor, cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură, de regulă la :

 • construcţii închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2 ;
 • clădiri înalte şi foarte înalte cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2, cu excepţia locuinţelor;
 • Platourile de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate, cu arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;
 • construcţii de producţie încadrate în categoriile A, B sau C de pericol de incendiu cu aria construită de peste 2000 m2 şi totodată cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2;
 • clădiri publice cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2, cu excepţia locuinţelor;
 • construcţii (încăperi) destinate depozitării materialelor combustibile cu aria construită mai mare de 750 m2 şi densitatea sarcinii termice peste 1680 MJ/m2;
 • depozitele cu stive înalte (peste 6 m înălţime) şi densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2,;
 • garaje şi parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autoturisme, precum şi la cele supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri.

Încăperile protejate de instalaţii cu sprinklere, de regulă, trebuie să fie separate de spaţiile învecinate, prin elemente de construcţie fără contribuţie la foc (incombustibile) sau prin alte dispozitive corespunzătoare (ecrane, cortine cu acţionare automată etc.).

Instalaţia cu sprinklere trebuie să fie permanent sub presiune şi se poate realiza în următoarele sisteme: cu apă-apă şi apă-aer.

Sistemul cu apă-apă se utilizează numai în cazul în care temperatura încăperilor nu scade sub 4°C şi nu creşte peste 100°C.

Sprinklerele se montează pe conductele de distribuţie şi pe ramificaţiile (ramurile) acestora. Se recomandă ca pe fiecare ramură să se monteze maximum 6 sprinklere, ţinându-se seama şi de precizările producătorului.

Temperatura nominală de declanşare a sprinklerelor trebuie să fie mai mare decât temperatura maximă a mediului în care sunt montate, conform precizărilor producătorului.

De regulă, fiecare sector al instalaţiei cu sprinklere se echipează cu supapă (un aparat) de control şi semnalizare pentru un număr de sprinklere de maximum:

 • 800 buc. în cazul instalaţiei apă-apă; în cazul în care sprinklerele sunt montate în mai multe încăperi separate între ele prin pereţi şi uşi incombustibile, numărul sprinklerelor dintr-un sector poate fi mărit la 1200 buc.;
 • 600 buc. în cazul instalaţiei apă-aer ; în acest caz volumul reţelei cu sprinklere al unui sector nu trebuie să fie mai mare de 2m3, pentru instalaţiile fără accelerator şi de 3 m3, la cele cu accelerator.

La stabilirea numărului de sprinklere şi de aparate de control şi semnalizare se va ţine seama şi de instrucţiunile producătorului. Supapele de control şi semnalizare trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice specifice. Standardul de referinţă este SR EN 12259-2.

 • Pentru eliminarea aerului sau a apei din reţelele de conducte cu sprinklere, acestea se montează cu pante de 2‰ - 5‰, şi se prevăd cu robinete de aerisire, pantele mai mari luându-se pentru conductele cu diametre mai mici.
 • Caracteristicile hidraulice, geometrice şi funcţionale ale sprinklerelor de care se ţine seama la alegerea tipurilor şi numărului acestora, sunt:
 • debitul specific, qis (l/s), realizat la o anumită presiune disponibilă a apei în secţiunea orificiului de refulare al sprinklerului, Hi(mH2O);
 • diametrul orificiului de refulare al sprinklerului, di (mm);
 • forma geometrică şi structura (spectrul) jetului de apă dispersat sub formă de picături pe suprafaţa protejată;
 • aria protejată, Ap (m2) şi aria de declanşare simultană a sprinklerelor, As (m2);
 • intensitatea de stropire cu apă, ii (l/sm2) şi intensitatea de stingere, is (l/sm2);
 • temperatura de declanşare a sprinklerelor (0C).

Caracteristicile hidraulice, geometrice şi funcţionale ale sprinklerelor sunt precizate de producător, pentru fiecare tip de sprinkler.

Aria suprafeţei protejate cu sprinklere, Ap (m2), se determină ca aria proiecţiei pe un plan orizontal a secţiunii transversale pe axa jetului de apă dispersată sub formă de picături. Întrucât sprinklerele se montează, de regulă, în rânduri paralele, la distanţe egale între ele, aria suprafeţei protejate care revine unui sprinkler, se determină prin intersecţia jeturilor care acţionează simultan şi are forma pătrată sau dreptunghiulară.

 

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign