servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabile


Notiuni generale pentru protectia impotriva focului.

Apararea impotriva incendiilor, apararea vietii oamenilor si a bunurilor constituie o problema de interes public, la care trebuie sa participe autoritatile administratiei publice centrale si locale, persoanele juridice si fizice romane si straine care desfasoara activitati sau se afla in tranzit pe teritoriul Romaniei.

Autoritatile publice centrale au obligatia de a emite strategii privitoare la apararea impotriva incendiilor si legii, norme si reglementari tehnice de specialitate pentru constructii si amenajari, echipamente, utilaje si instalatii. Normele si reglementarile se emit si se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si au aplicabilitate generala indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii tehnologice sunt obligati sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate.

Reglementarile din domeniu sunt obligatorii pentru constructiile noi de orice fel si instalatiile aferente, indiferent de forma de proprietate. Pentru lucrarile de amenajare sau schimbare de destinatie a constructiilor existente, atunci cand nu pot fi indeplinite unele prevederi ale normativelor se vor asigura prin proiect masuri compensatorii de sigurata la foc. Pentru monumente istorice sau de arhitectura prevederile normativelor au caracter de recomandare, urmand a fi luate masuri, posibile de realizat, de imbunatatire a sigurantei la foc, fara afectarea caracterului monumentului.

Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeaza astfel incat, in cazul unui incendiu produs in faza de utilizare a acestora, sa asigure urmatoarele cerinte:

 1. protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si de starea lor fizica;
 2. limitarea pierderilor de bunuri;
 3. preintampinarea propagarii incendiului;
 4. protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia

Dosarul pentru obtinerea avizului PSI contine urmatoarele:

 1. o cererea intocmita de beneficirul proiectului
 2. certificatul de urbanism
 3. dovada titlului asupra terenului si constructiilor
 4. certificatul de inmatriculare in registrul comerĂ¾ului, pentru persoanele juridice
 5. documentatia tehnica, piese scrise si desenate, in care sunt incluse masurile de prevenire si de stingere a incendiilor
 6. referatul verificatorului de proiect pentru cerinta de calitate - siguranta la foc - dupa caz
 7. opisul cu specificarea documentelor depuse

Termenul maxim de emitere a avizelor/autorizatiilor este de 30 de zile

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign