servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabile


Desfumare

Prin desfumare se urmareste extragerea din spatiile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare si a folosirii mijloacelor de interventie.

Desfumarea se asigura prin tiraj natural sau organizat / mecanic

Golurile de introducere a aerului si cele de evacuare se repartizeaza alternant si uniform.

Introducerea aerului se poate asigura prin:

 • goluri practicate in fatada
 • usile incaperilor desfumate practicate in peretii exteriori
 • incaperi sau coridoare in suprapresiune sau bine aerisite
 • goluri de introducere racordate sau nu la canale si ghene.
 • Evacuarea fumului de asigura prin goluri in acoperis sau pereti.

Dispozitivele de protectie a golurilor de introducere sau evacuare trebuie realizate cu actionare manuala sau automata (dublata de actionare manuala).

Metode şi procedee de control al fumului

Umplerea controlată cu fum

Această abordare poate fi aplicată în cazul incaperilor cu volum mare acolo unde defumarea nu este necesară. Această strategie este însă viabilă în situaţia în care structura plafonului permite acumularea şi reţinerea fumului pe toată perioada de evacuare a utilizatorilor. În acest caz, înălţimea stratului de fum nu trebuie să coboare sub nivelul acceptat înainte de arderea completă a materialelor combustibile existente. Strategia umplerii controlate cu fum presupune cunoaşterea dezvoltării incendiului şi se foloseşte doar în situaţiile în care proiectantul poate demonstra matematic că nu se impune echiparea construcţiei cu instalaţii de desfumare.

Evacuarea fumului post incendiu

Această strategie presupune o ventilare minimă care să permită evacuarea fumului din incapere în momentul în care incendiul este suprimat, în vederea menţinerii unei bune vizibilităţi pe căile de evacuare.

Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

Această strategie are la bază forţa ascensională ce caracterizează fumul şi gazele fierbinţi care se vor acumula sub plafon, oferind condiţii optime de evacuare utilizatorilor clădirii.

Controlul temperaturii prin intermediul ventilării

Acest procedeu este folosit atunci când înălţimea statului de fum nu reprezintă un parametru de risc. În acest caz, evacuarea fumului se realizează pentru a menţine temperatura statului de fum la o anumită valoare şi a permite folosirea unor materiale de construcţii fără proprietate de rezistenţă la foc.

Depresurizarea atriumului

Atunci când trecerea din atrium spre spaţiile adiacente se realizează prin intermediul unor deschideri de mici dimensiuni (goluri neprotejate), este posibilă prevenirea migrării fumului din atrium spre spaţiile adiacente prin reducerea presiunii în rezervorul de fum. Această metodă este cunoscută sub numele de depresurizarea atriumului.

DESFUMARE PRIN TIRAJ NATURAL

Se realizeaza prin introduceri si evacuari ale fumului care comunica direct cu exteriorul sau prin canale sau ghene. Evacuarea fumului se realizeaza prin goluri in fatade, prin canale si ghene sau prin dispozitive (trape) cu deschidere automata dispuse in acoperis sau in treimea superioara a peretilor exteriori ai incaperii. Dispozitivele de evacuare a fumului dispuse in peretii exteriori asigura desfumarea pe max. 30 m adancime a incaperii.

DESFUMARE MECANICA

Se realizeaza prin evacuarea mecanica a fumului si introducerea naturala sau mecanica a aerului. Poate fi asigurata si prin realizarea suprapresiunii in spatiul protejat de fum (incaperi tampon, degajamente protejate, case de scara). Introducerea mecanica a aerului se realizeaza prin guri de introducere racordate prin canale (ghene) la un ventilator de introducere. Evacuarea mecanica a aerului se realizeaza prin guri de evacuare racordate prin canale (ghene) la un ventilator de evacuare (extragere). Raportul dintre latura mare si latura mica a unei guri este cel mult 2. Gurile de desfumare trebuie protejate cu voleti din materiale C0 (CA1) etanse la foc – pentru gurile de introducere – si rezistente la foc – pentru gurile de evacuare.

CASE DE SCARA INCHISE

Se evita inundarea cu fum a caselor de scara de evacuare inchise. Desfumarea se face prin tiraj natural-organizat sau prin punerea in suprapresiune fata de incaperile adiacente. Nu e admisa evacuarea mecanica a aerului din casele de scara. Desfumarea se realizeaza prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de evacuare a fumului (amplasat in treimea superioara a ultimului nivel a casei de scara) si a gurii de introducere a aerului (prevazuta in partea de jos a casei scarii). Impiedicarea patrunderii fumului se realizeaza prin suprapresiune la usile inchise ale casei de scara cuprinsa intre 20 si 80 Pa. Debitul trebuie sa asigure o viteza de cel putin 0,5 m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand usile inchise la celelalte nivele. La partea superioara trebuie sa fie prevazut un dispozitiv de evacuare a fumului cu aria libera de cel putin 1 mp, avand asigurate posibilitati de deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara. Deschiderea dispozitivului trebuie sa poata fi comandata si de la serviciul de pompieri.

CIRCULATII COMUNE ORIZONTALE INCHISE

Se evita inundarea cu fum a circulatiilor comune orizontale inchise. Se poate asigura punerea in suprapresiune a acestora fata de incaperile adiacente cu care comunica sau desfumarea lor prin tiraj natural-organizat sau mecanic. Daca incaperile adiacente sunt prevazute cu instalatii de desfumare circulatiilor commune orizontale nu mai necesita desfumare asigurandu-se o suprapresiune de cca. 20 Pa fata de incaperile cu care comunica.

Desfumarea prin tiraj natural-organizat are urmatoarele reguli:

 • introducerile de aer si evacuarile fumului se dispun alternat, la distante care sa nu depaseasca 10,00 m in linie drepta si 7,00 m in linie frata,
 • usile incaperilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 m de orice gura de introducere sau evacuare,
 • gurile de introducere de aer si de evacuare fum vor avea suprafete minime de 0,10 mp pentru fiecare flux de evacuare al circulatiei comune orizontale din zona pe care o desfumeaza,
 • gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor cea mai inalta la maxim 1,00 fata de pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 m de pardoseala (trebuie sa se afle in treimea superioara a circulatiei comune).

Desfumarea mecanica are urmatoarele reguli:

 • introducerile de aer si evacuarile fumului se dispun alternat, la distante, masurate in axele de circulatie, care sa nu depaseasca 15,00 m in linie drepta si 10,00 m in linie frata,
 • usile incaperilor accesibile publicului trebuie situate la cel mult 5,00 m de orice gura de introducere sau evacuare,
 • gurile de introducere vor fi dispuse cu partea lor superioara la maxim 1,00 fata de pardoseala, iar gurile de evacuare vor avea partea de jos la minim 1,80 m de pardoseala (trebuie sa se afle in treimea superioara a circulatiei comune)
 • portiunile de circulatie comuna cuprinse intre o gura de evacuare a fumului una de introducere a aerului, trebuie sa aiba asigurat un debit de extragere de cel putin 0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare asigurat.

Diferenta de presiune dintre casa de scara si circulatia comuna orizontala desfumata trebuie sa fie mai mica de 80 Pa la toate usile inchise ale scarii.

 

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign