servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabileservicii instalatii termice si ventilatii centrale termice

CENTRALE TERMICE

Agentii termici produsi in centralele termice

Alegerea agentilor termici produsi in centralele temice si a parametrilor acestora se face tinandu-se seama de economicitatea intregului sistem alcatuit din: sursa de caldura, retelele termice si instalatiile interioare. Se recomanda producerea a cel mult 2 agenti termici si prevederea posibilitatii de a fi folositi la diversi parametri nominali de temperatura, adaptati la necesitatile instalatiilor consumatoare de caldura.

Capacitatea centralei termice se determina pe baza cronogramei consumurilor de caldura, alcatuita astfel incat sa satisfaca toate necesitatile de caldura, in conditii nominale. Se recomanda aplatizarea varfurilor de consum, folosind - eventual - acumularea apei calde de consum.

Amplasarea centralelor termice

In ansamblurile cladirilor de locuit alimentate centralizat cu caldura, amplasarea centralelor termice se face in conformitate cu prevederile studiului de alimentare cu caldura din cadrul planului Urbanistic sau al Studiului de fezabilitate, analizand si posibilitatea de cooperare cu surse de caldura existente in zona. In cazul folosirii combustibilului lichid sau gazos se urmareste amplasarea centralelor termice cat mai aproape de centrul de greutate al consumatorilor, tinand seama de conditiile locale: ecologice (directia vanturilor dominante, pozitia cosurilor de fum fata de cladirile din zona), configuratia terenului, posibilitatea extinderilor viitoare.

Centralele termice functionand cu combustibil solid se amplaseaza in afara zonelor de locuit, tinand seama de dificultatile create de transportul combustibilului, zgurii si cenusii, precum si de pericolul de poluare; fac exceptie centralele termice folosind combustibil solid, echipate cu cazane avand capacitatea sub 70kW, pentru care conditiile de amplasare sunt aceleasi ca si pentru cele folosind combustibil lichid sau gazos.

La amplasarea centralelor termice care au in componenta si agregate pentru producerea combinata a energiei termice si electrice (de exemplu, agregate de cogenerare cu motor termic) vor fi avute in vedere si conditiile si solutiile tehnice pe care sistemul energetic le impune pentru preluarea energiei electrice, in conformitate cu reglementarile legale.

In ansamblurile de cladiri de locuit, centralele termice se prevad, de regula, in cladiri independente sau alipite unora din cladirile alimentate. In cazul alimentarii locale cu caldura centralele termice se pot amplasa inglobate in interiorul unei cladiri. La amplasarea centralelor termice in interiorul cladirii deservite vor fi respectate prevederile "Ghidului de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici" - GP-051.

Alipirea sau inglobarea intr-o cladire a centralei termice se face fara a afecta buna functionalitate a cladirii si structura de rezistenta a acesteia. Amplasarea centrelor termice folosind gazul natural drept combustibl se va face, obligatoriu, cu respectarea prevederilor din "Normativul pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" - I-6.

Amplasarea centralelor termice folosind gazul petrolier lichefiat (GPL) drept combustibil se va face, obligatoriu, cu respectarea prevederilor din "Normativul pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) - I 31.

La amplasarea centralelor termice se va tine seama, obligatoriu, de prescriptiile tehnice ISCIR si de reglementarile de siguranta la foc. Centralele termice se grupeaza, ori de cate ori este posibil, cu alte gospodarii, ca: statii de hidrofor, statii de pompare, posturi trafo, centrale de aer comprimat.

Centralele termice inglobate in cladiri, in mod obligatoriu, nu se amplaseaza :

  • in si sub incaperi din categoria A sau B de pericol de incendiu, nici alipite acestora ;
  • in si sub sali aglomerate si cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scene si sub incaperi cu aglomerari de persoane;
  • in incaperile de zi si dormitoarele colectivitatilor pentru copii de varsta prescolara, precum si sub acestea in cazul in care se utilizeaza gazele naturale sau gazele petroliere lichefiate (GPL) drept combustibil ;
  • in si sub sali de clase, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru invatamantul elementar si mediu ;
  • in cladiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane de bolnavi sau sub sali de operatii ;
  • la subsolul cladirilor, in cazul in care se foloseste drept combustibil gazul petrolier lichefiat (GPL)
  • in interiorul cladirilor inalte (peste 28m), exceptand portiunile care nu ating aceasta inaltime; se excepteaza de la aceasta prevedere centralele termice de apartament ;
  • in spatii cu risc mare de incendiu din cladiri civile, definite conform Normativului P-118.

In cladiri civile se recomanda sa nu se amplaseze centrale termice, direct, sub sau alaturi de incaperi de locuit sau incaperi in care se desfasoara o activitate sensibila la zgomot, trepidatii sau exces de temperatura.

Montarea cazanelor din instalatiile de incalzire de apartament se face in incaperi bine aerisite, care nu sunt folosite drept camere de dormit sau camari si care nu prezinte pericol de incendiu. Amplasarea cazanului se face astfel incat sa se asigure acces usor la cazan, sa nu se stanjeneasca alte activitati si sa se respecte cerintele din cartea tehnica a cazanului.

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign