servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabileservicii instalatii termice si ventilatii necesarul de caldura pentru incalzire

NECESARUL DE CALDURA PENTRU INCALZIRE

Determinarea necesarului de caldura

Necesarul de caldura de calcul pentru incalzirea incaperilor se calculeaza conform SR-1907 si se corecteaza in functie de rezultatul bilantului termic al incaperilor. In bilant se tine seama de degajarile de caldura rezultate din procesul tehnologic, de aporturile permanente de caldura ale incaperilor invecinate, de necesarul de caldura pentru incalzirea aerului proaspat pentru ventilare.

Pentru incaperi cu suprafata peste 100mp sau inaltimi peste 5m, necesarul de caldura se calculeaza separat pentru zonele cu degajari de caldura si pentru cele fara degajari, in vederea repartizarii judicioase a aparatelor de incalzire. Se recomanda recuperarea caldurii evacuate si utilizarea ei ca sursa secundara de caldura, pe baza unor analize de bilant si tehnico-economice. In acest sens, se indica utilizarea caldurii evacuate de la surse tehnologice, de la procese de combustie, din aerul viciat eliminat prin sisteme de ventilare, din apa de racire industriala etc.

Caldura recuperata si utilizata ca sursa secundara pentru prepararea unui agent termic nu se ia in considerare la intocmirea bilantului termic al incaperii respective, ci la intocmirea bilantului sursei de caldura a instalatiei de incalzire.

Se recomanda imbunatatirea protectiei termice a cladirilor incalzite central, respectiv a caracteristicilor lor termotehnice, cu precadere prin marirea rezistentei termice a elementelor perimetrale opace si vitrate si prin reducerea infiltratiilor de aer exterior. Prin acestea se obtine:

 • realizarea unei capacitati termice rationale a sursei si instalatiilor de incalzire din cladiri ;
 • cresterea confortului termic ;
 • protectia sporita a mediului ambiant prin reducerea poluarii ;
 • economie de energie ;
 • reducerea chetuielilor de investitii si de exploatare pentru instalatia de incalzire .

Prevederi referitoare la elementele constructive ale cladirilor incalzite central

 • prevederea, prin proiect, a unor suprafete exterioare minime ale cladirilor, in raport cu volumul lor ;
 • adoptarea, pentru elementele perimetrale opace si vitrate, a unor rezistentetermice minime normate in conformitate cu STAS 6472/3 si Normativul C 107/1, cu respectarea, in acelasi timp, a cerintelor impuse de procesul tehnologic sau functional specific cladiri ;
 • adoptarea unor masuri constructive conjugate de volumetrie si izolare termica a cladirii care sa conduca la incadrarea in valorile normate maxime ale coeficientilor globali de izolare termica, in conformitate cu Normativele C 107/1 si C 107/2 ;
 • evitarea, prin proiect, a amplasarii adiacente a incaperilor cu diferente mari de temperatura si, in special, a incaperilor incalzite langa cele reci sau frigorifice ;
 • la stabilirea gradului de vitrare (raportul intre suprafetele vitrate si suprafata totala) al peretilor si acoperisurilor cladirilor industriale se urmareste atat asigurarea nivelului de iluminare naturala normata, cat si reducerea consumului de energie pentru incalzire si pentru iluminatul artificial pe ansamblul cladirii; este indicat ca solutia sa fie deteminata printr-un calcul de optimizare a chetuielilor de investitii si exploatare, pentru constructii si instalatii termice si electrice ;
 • utilizarea tamplariei exterioare cu elemente etanse la aer si avand o valoare ridicata a rezistentei termice globale; in lipsa acestora se pot lua masuri echivalente privind garnituri de etansare, ferestre fixe, numarul de randuri de geamuri etc.;
 • in cazul folosirii peretilor complet vitrati (la cladiri social-culturale, comerciale) se prevede realizarea lor numai cu elemente etanse la aer si avand o valoare ridicata a rezistentei termice ;
 • stabilirea, prin proiect, a unui numar cat mai redus de porti, usi exterioare si goluri tehnologice in elementele exterioare ale cladirilor industriale si similare; portile tehnologice se prevad si cu usi de dimensiuni corespunzatoare circulatiei oamenilor ;
 • prevederea de sasuri sau perdele elastice la usile si portile exterioare; la fel, perdele elastice la golurile tehnologice din elementele exterioare ale cladirilor;
 • prevederea perdelelor de aer la usile exterioare ale cladirilor, cu o frecventa mare de deschidere ;
 • prevederea dispozitivelor de inchidere automata la usile exterioare de la intrarile cladirilor de locuit si social - culturale.
 
Energy Systems EngineeringSnowdesign