servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabileservicii instalatii termice si ventilatii instalatii de incalzire centrala

CONDITII GENERALE DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA

Proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ cel putin nivelurilor minime de peformnta, referitoare la cerintele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii:

 • rezistenta si stabilitate ;
 • siguranta in exploatare ;
 • siguranta la foc ;
 • igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
 • izolarea termica, hidrofuga si economia de energie ;
 • protectia impotriva zgomotului.

.Nivelurile minime de performanta referitoare la aceste cerinte sunt prevederi obligatorii din prezentul normativ si din reglementarile tehnice in vigoare.

Alegerea solutiilor se va face dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare.

In analizele privind economicitatea unei solutii, inclusiv oportunitatea unei modernizari sau transformari, se vor lua in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatarii. Pentru incalzirea cladirilor se recomanda solutia de incalzire centrala, tinand seama de cerintele pe care aceasta le poate satisface, de avantajele solutiei si de criteriile economice mentionate anterior.

Utilizarea incalzirii centrale este obligatorie atunci cand este impusa de conditiile tehnologice ale productiei industriale, de cele de depozitare sau de conditii de siguranta la foc.

Proiectarea si executarea lucrarilor de instalatii de incalzire centrala

Proiectarea lucrarilor de instalatii de incalzire centrala se recomanda sa fie realizata de catre societati (agenti economici) care au certificare profesionala din partea organismelor abilitate. Instalatiile de incalzire centrala se realizeaza numai pe baza de proiect. Proiectul se elaboreaza de catre proiectanti autorizati, cu competente in domeniu.

Autorizarea (certificarea) proiectantilor se face pe baza unor regulamente specifice aprobate de catre MLPTL. Proiectul se verifica de catre verificatori de proiecte atestati MLPTL.

Proiectul instalatiei de incalzire centrala se va intocmi pe faze de proiectare. Fazele de proiectare si continutul acestora, in conformitate cu legile si reglementarile tehnice in vigoare si cu specificul lucrarilor de instalatii de incalzire, sunt urmatoarele:

Studiul de fezabilitate. La baza studiului de fezabilitate sta tema de proiectare intocmita de catre beneficiar. Studiul de fezabilitate se realizeaza pentru obiecte de investitii pentru instalatii de incalzire centrala (centrale termice, retele termice etc.) si are rolul de a stabili indicatorii tehnico-economici si solutiile principale ale lucrarii.

Este obligatorie obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare realizarii lucrarii. Acestea sunt, in principal, urmatoarele:

 • certificatul de urbanism ;
 • avizele pentru asigurarea cu utilitati (apa-canal, gaze, energie electrica etc.) ;
 • acordul pentru necesarul de energie si combustibili ;
 • acordul de mediu, pentru instalarea centralelor termice cu puterea de peste 70 kW.

In situatiile in care este necesara o fundamentare deosebita a necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitie se intocmeste un studiu de prefezabilitate, ca faza premergatoare studiului de fezabilitate.

Proiectul tehnic. Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare intocmite de catre beneficiar, in cazul in care nu se face studiu de fezabilitate.

Proiectul tehnic pentru instalatii de incalzire centrala trebuie sa contina urmatoarele documentatii:

 • Partile scrise
  • Borderou ;
  • Foaie cu responsabilitati (lista de semnaturi) ;
  • Memoriu tehnic ;
  • Breviarul de calcul ;
  • Caietele de sarcini ;
  • Listele cu cantitati de lucrari (antemasuratori) ;
  • Listele cu cantitati de echipamente, inclusiv dotarile ;
  • Specificatiile tehnice ;
  • Graficul de realizare a lucrarilor .
 • Partile desenate
  • Schemele functionale (schema centralei termice, schema coloanelor etc.) ;
  • Planurile instalatiei, cu amplasarea corpurilor de incalzire si a echipamentului principal; trasee de distributie ;
  • Planul retelelor termice .

Detaliile de executie

Detaliile de executie se elaboreaza pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dupa stabilirea executantului si a furnizorilor (producatorilor) echipamentelor si materialelor de instalatii in urma licitatiei de executie.

Detaliile de executie trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru buna executie a instalatiei, detaliind informatiile furnizate prin proiectul tehnic.

Detaliile de executie pentru instalatii de incalzire centrala trebuie sa contina urmatoarele documentatii:

 • Partile scrise
  • Borderou
  • Foaie cu responsabilitati (lista de semnaturi)
  • Memoriu tehnic
  • Instructiuni de exploatare si de reglare
  • Graficul cu fazele determinante pentru controlul calitatii executiei
  • Graficul de realizare a lucrarilor
 • Partile desenate
  • Schemele functionale
  • Planurile instalatiei
  • Planul si profilul longitudinal al retelelor termice
  • Sectiuni si detalii de montaj
  • Detalii de executie pentru elementele instalatiei (distribuitor, colector, butelie de egalizare a presiunilor, suporti, pozarea aparaturii de masura si control etc.)

Proiectul de executie al instalatiei de incalzire centrala (proiectul tehnic, detaliile de executie, dispozitiile de santier) va fi cuprins in Cartea tehnica a constructiei, detinuta de proprietar.

Inceperea executarii oricaror lucrari de instalatii de incalzire centrala este permisa numai dupa ce executantul a primit:

 • proiectul instalatiei, la fazele Proiect tehnic, Detalii de executie si, verificat de catre verificatori tehnici MLPTL ;
 • avizele si acordurile necesare ;
 • autorizatia de construire .

Este obligatoriu de instiintat, inainte de inceperea lucrarilor, Inspectia de stat in constructii, conform reglementarilor legale.

Executarea lucrarilor de instalatii de incalzire centrala poate fi realizata numai de catre societati (agenti economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MLPTL si agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termica, dupa caz.

Executarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale si echipamente omologate si agrementate, insotite de certificate de calitate si care corespund prevederilor din proiect. Se va asigura controlul executiei lucrarilor de incalzire centrala pe santier de catre beneficiar (investitor) si executant prin persoane specializate si atestate: diriginti de santier atestati MLPTL, responsabili cu executia lucrarilor atestati MLPTL si, dupa caz, autorizati CQ si consultanti tehnici - experti.

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign