servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabileservicii instalatii termice si ventilatii ventilarea mecanica generala a incaperilor

VENTILAREA MECANICA GENERALA A INCAPERILOR

INTRODUCEREA AERULUI

Prizele de aer

Prizele de aer proaspat se vor amplasa in zonele cu impurificarea minima a aerului exterior. Se recomanda amplasarea prizelor in zonele verzi sau in vecinatatea acestora. Prizele de aer vor fi protejate impotriva radiatiilor solare directe, a patrunderii precipitatiilor atmosferice si a corpurilor straine in instalatie, precum si impotriva blocarii cu zapada. Prizele de aer vor fi situate cu latura inferioara la o inaltime de sol de cel putin 2 m. In cazuri exceptionale, prizele pot fi situate cu latura inferioara si la 1 m de sol, cu obligativitatea de a se filtra aerul de praf, inainte de introducerea sa in incaperi.

Ca regula generala, prizele de aer vor fi prevazute in peretii exteriori ai cladirilor de preferinta in peretii orientati catre N, N-E sau N-V. In situatiile in care amplasarea prizelor de aer pe peretii cladirilor nu este posibila, prizele pot fi amenajate la capetele unor turnuri de aer amplasate de preferinta in zone verzi, la o distanta de cel putin 5 m de cai de comunicatie si cu respectarea conditiilor de la art. 8.3. In cazul platformelor industriale prizele de aer pot fi amplasate in turnuri industriale.

Distributia aerului in incaperi

Introducerea aerului in incaperile ventilate se va face astfel incat curentii de aer ce se formeaza in zona ocupata, corelati, cu temperatura incaperilor, sa nu creeze conditii de inconfort. In incaperile cu degajari de caldura sau de vapori de apa, se recomanda introducerea aerului la partea inferioara, prin guri de introducere situate la o inaltime maxima de 1,5 m de al nivelul pardoselii (latura inferioara a gurii de introducere). In situatia unor pardoseli curate, fara depuneri de praf, si cand temperatura aerului introdus, asociata cu viteza curentilor de aer, nu poate crea conditii de inconfort la nivelul gleznelor, se va prefera amplasarea gurilor de refulare la inaltimea minima de 150-200 mm de la nivelul pardoselii (latura inferioara a gurii de introducere). Fac exceptie de la aceste recomandari, instalatiile de ventilare combinate cu incalzirea prin aer cu jeturi limitate spatial.

Cand instalatia pentru introducerea aerului proaspat are functiunea de dilutie, se va urmari ca debitele de aer introduse in diferitele zone ale incaperii sa corespunda necesarului de aer al zonelor respective. In aceasta situatie uniformitatea incalzirii incaperii se va realiza, la nevoie, prin corpuri sau aparate de incalzire independente de instalatia de ventilare, prin baterii suplimentare de incalzire montate in tubulatura de distributie sau alte mijloace.

Cand instalatia pentru introducerea aerului proaspat are functiunea de a compensa aerul evacuat prin dispozitive de aspiratie locala si, simultan, functiunea de incalzire cu aer cald, distributia aerului proaspat se va face uniform in toate zonele incaperii, indiferent de modul de repartitie al debitelor de aer evacuate din diferitele zone ale halei. In toate cazurile se va urmari realizarea incalzirii uniforme a incaperilor.

In incaperile in care se desfasoara procese de productie fara degajari de caldura sau umiditate, schema de introducere a aerului in incapere, amplasarea gurilor de introducere si evacuare a aerului, latimea maxima a spatiului ce poate fi ventilat de un jet, temperatura aerului introdus si conditiile de curgere a aerului in amonte de gura de introducere se indica in "Instructiunile tehnice de proiectare pentru ventilarea sau incalzirea cu aer cald prin jeturi orizontale" I-5/1.

In incaperile in care se desfasoara procese de productie cu degajari de caldura permanente care depasesc cedarile de caldura ale incaperii, in perioada rece a anului, temperatura aerului introdus in incapere se recomanda a nu fi sub 15 - 160C.

Instalatiile pentru introducerea aerului proaspat vor servi de regula incaperi cu caracteristici similare de puritate sau viciere.

Instalatiile comune pentru introducerea aerului proaspat in incaperi cu degajari de substante diferite sunt permise numai daca nu se pot produce amestecuri inflamabile, explozive, corozive sau cu toxicitate sporita, prin combinarea acestor substante.

ASPIRATIA AERULUI

Captarea aerului viciat

Gurile de aspiratie din incaperile fara surse tehnologice de caldura se vor amplasa la partea inferioara a zonei de lucru (sau chiar la nivelul pardoselii) si la distanta minima posibila de sursele de degajare daca:

 • sursele tehnologice degaja substante volatile;
 • exista posibilitatea unor degajari bruste si in cantitate mare a unor noxe cu densitate mai mare decat cea a aerului.

Gurile de aspiratie se vor amplasa la partea superioara a incaperilor fara surse tehnologice de caldura, cand exista pericol de acumulare a unor gaze sau vapori avand densitatea mult mai mica decat a aerului si degajate in volum mare. In cazurile in care se pot produce concomitent degajari de noxe cu densitati mai mari si mai mici decat a aerului se vor prevedea guri de aspiratie atat la partea superioara, cat si la partea inferioara a incaperii. In zonele cu surse tehnologice de caldura, gurile de aspiratie ale instalatiilor de ventilare generala se vor amplasa in general la partea superioara a incaperilor, indiferent de densitatea substantelor degajate in raport cu aerul.

La amplasarea in plan a gurilor de aspiratie apartinand instalatiilor de ventilare generala se va urmari:

 • repartizarea lor cat mai uniforma in zonele viciate;
 • montarea la distante minime posibile fata de sursele de degajare;
 • pozitionarea lor fata de gurile de introducere a aerului proaspat astfel incat sa se asigure posibilitatea spalarii zonei viciate cu aer curat;
 • distantarea fata de utilaje care pot impiedica evacuarea aerului;
 • distantarea fata de locurile de munca stabile.

Stabilirea pozitiei gurilor de aspiratie se va face cu respectarea cerintelor functionale, tinand seama de incadrarea in arhitectura incaperilor. Gurile, adecvate cerintelor arhitectonice, vor fi prevazute cu dispozitive de protectie pentru evitarea patrunderii corpurilor straine. Debitele de aer evacuate prin gurile de aspiratie vor fi repartizate in incaperi in mod proportional cu debitele de aer proaspat introduse.

Evacuarea aerului viciat

Canalele de evacuare in suprapresiune ale instalatiilor de aspiratie se vor monta de regula in spatii in care vicierea produsa de eventuale scapari prin neetanseitati, nu creaza pericol pentru sanatatea oamenilor, pericol de deteriorare a constructiei, de incendiu sau explozie. Canalele de evacuare care transporta aer incarcat cu vapori vor fi izolate termic pe portiunile montate in exterior sau in spatii inchise neincalzite. Aerul viciat cu praf, gaze, vapori va fi epurat inainte de evacuarea sa in atmosfera, in toate cazurile in care se depasesc concentratiile maxime admise.

Gurile de evacuare a aerului viciat montate pe acoperis se amplaseaza la o inaltime minima de 0,5 m, peste punctul cel mai inalt al constructiei (coama acoperisului, coama luminatorului etc.).

In cazul evacuarii unor substante nocive se va inalta canalul de evacuare peste umbra aerodinamica creata de constructiile invecinate. Refularea in atmosfera a aerului viciat care contine substante toxice, corozive sau inflamabile se va face prin dispozitive de evacuare care asigura o miscare verticala, in sus (dispozitive de evacuare cu jet vertical).

Amplasarea gurilor de evacuare pe acoperis se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • amplasarea in plan orizontal si vertical fata de prizele de aer proaspat si fata de directia si sensul vantului dominant sa nu permita introducera in cladirea ventilata sau in cladirile invecinate a noxelor evacuate;
 • sa fie situate, daca este posibil, in zonele de presiune negativa create de vant.

Gurile de evacuare a aerului viciat vor fi protejate impotriva patrunderii impuritatilor, intruziunilor si precipiratiilor atmosferice. In cazurile in care nu este posibila amplasarea gurilor de evacuare deasupra acoperisului, se admite amplasarea acestor in elementele exterioare de constructie, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • sa se asigure posibilitatea de evacuare permanenta a aerului viciat printr-o protectie adecvata impotriva actiunii nefavorabile a vantului;
 • sa nu patrunda aerul evacuat in incaperi prin ferestrele situate pe aceeasi fatada.

La evacuarea aerului viciat din incaperi cu un continut ridicat de umiditate se va evita amplasarea ventilatoarelor in exterior (pe terasa, acoperis etc.)

 

 
Energy Systems EngineeringSnowdesign