servicii

instalatii termice si ventilatie
instalatii electrice
instalatii sanitare
protectie la foc
audit energetic
energii regenerabile
energii regenerabile
energii regenerabile


Ce putem face?

Putem asigura toate etapele necesare pentru realizarea unei statii de producere a biogazului:

 • Consultanta si documentatie pentru asigurarea finantarii – in speta fonduri europene nerambursabile
 • Intocmire documentatie pentru obtinere avize (autorizatie de constructie, aviz de mediu, aviz sanitar, aviz pompieri, etc.)
 • Realizarea proiectului tehnic pentru realizarea investitiei
 • Selectie de oferte pentru achizitia de echipamente echipamente
 • Selectie de oferte pentru alegerea constructorului
 • Supervizarea executiei lucrarilor pana la punerea in functiune

Cui se adreseaza?

Companii din agricultura:

 • Ferme de porci;
 • Ferme de vaci;
 • Ferme de pui;
 • Companii mixte (ex: culturi porumb si ferme de pui)

Ce este biogazul?

Biogazul este un amestec de gaze combustibile, care se formează prin descompunerea substanţelor organice în mediu umed şi lipsă de oxigen. Componentul de bază a biogazului este metanul.

Procesul de formarea biogazului, fermentarea anaerobă, are loc la temperaturi între 20-45°C în prezenţa a două specii de bacterii:

- Bacilus cellulosae methanicus, responsabil de formarea metanului, şi - Bacilus cellulosae hidrogenicus, responsabil de formarea hidrogenului.

Ulterior aceste două specii au fost reunite sub denumirea comună de methano-bacterium. Ca materie primă la formarea biogazului serveşte biomasa, ce reprezintă materiale vegetale reziduale. Celuloza este principalul component a materiei organice utilizate la formarea biogazului. Conţinutul celulozei în materia organicăeste de circa 50%. Dintre alte componente putem menţiona plantele acvatice, algele, resturile animaliere etc.

În prezent există circa şapte procedee de recuperare a energiei din reziduurile organice agricole: fermentarea anaerobă la temperatura mediului ambiant, fermentarea anaerobă la temperaturi ridicate, descompunere anaerobă termofilă, distilarea distinctivă, compostarea, incinerarea şi transferul de căldură.

Cel mai ridicat potenţial îl are procesul de fermentare anaerobă la temperaturi în jur de 40°C. Prin fermentarea anaerobă microorganismele descompun materia organică, eliberând o serie de metaboliţi, în principal bioxid de carbon şi metan. În dependenţă de materia primă, cantitatea de metan în biogaz este de 35-80%. Cantitatea maximă de metan se obţine la fermentarea resturilor animaliere, în special de la complexele avicole.

Care sunt beneficiile pentru o statie de producere a biogazului?

Beneficii principale

 1. Gestionare ecologica a deseurilor
 2. Productie gaz
 3. Productie biofertilizatori

Beneficii suplimentare

 1. Electricitate
 2. Incalzire
 3. Combustibil pentru vehicule

Cum functioneaza o statie de producere a biogazului?

Centrala prezentata produce biogaz si bio-fertilizator din deseuri organice rezultate in agricultura si in industria alimentara pri sistemul de fermentare anaeroba.

Statiile de producere a biogazului sun cel mai atractiv mod de reciclare biologica. Acest sistem produce resurse prin recilare si totodata cea mai scurta rata de recuperare a investitiei. Diferentele fata de alte sisteme de reciclare sunt urmatoarele:

1) statia de biogaz nu consuma energie, ci o produce
2) productie de energie electrica

 


 
Energy Systems EngineeringSnowdesign